Infolinka:. + 420 732 940 703 / KONTAKTY


Odstoupení od smlouvy
Odstoupení od smlouvy

Formulář ke stažení ZDE

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Reklamační formulář je možné stáhnout na následujícím odkazu : REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ PRO STAŽENÍ

Reklamační formulář vyplňte a zašlete nám jej na naší korespondenční adresu nebo elektronicky na náš email.

Korespondenční adresa:

Milan Holubička - ECLISSI 

Josefův Důl 343

46844 Josefův Důl

Emailová adresa:

info@eclissi.cz

1.     kupující bere na vědomí, že nelze odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího. Z hygienických důvodů nelze zpět vrátit v porušeném obalu matrace, polštáře, přikrývky, povlečení a ostatní textilní sortiment, který přichází do přímého styku s tělem. Hygienickým obalem se rozumí nejspodnější obal, který kryje samotný výrobek. Vakuově balená matrace může být vrácena nafouknutá, nesmí však být otevřen vnitřní igelitový obal, který chrání matraci před hygienickým znečištěním.

2.     za standardní rozměr se u matrací a roštů rozumí rozměr 90 x 200 cm, u lůžkovin rozměr polštáře 70 x 90 cm, rozměr přikrývky 135 x 200 cm, soupravy povlečení 70 x 90 a 140 x 200 cm. Ostatní rozměry jsou vyráběny a upravovány na míru podle přání kupujícího.

3.     postele a dřevěný nábytek se vždy vyrábí a upravuje dle přání kupujícího podle navolených parametrů uvedených u jednotlivých produktů.

4.     pokud se nejedná o případ uvedený v čl. 1 – 3 odstoupení od smlouvy či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě do čtrnácti (14) dnů. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@eclissi.cz

5.     v případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

6.     ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

7.     v případě odstoupení od smlouvy dle obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu kupujícímu do pěti (5) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží. Kupní cena bude vrácena bezhotovostně na účet určený kupujícím, nebo složenkou pokud na tom kupující trvá, která je zpoplatněna 60 Kč (tato částka bude odečtena od zasílané částky) s čímž zákazník souhlasí. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím.

8.     kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9.     korespondenční adresa pro vrácení a zaslání zboží pro výměnu je:

 Showroom ECLISSI LOŽNICE, Barvířská 118/7, 46001 Liberec

10.    zboží je nutné vracet bez známek užívání, čisté, v původním obalu (i s visačkami identifikujícími zboží, dokumentací a veškerým dalším příslušenstvím).

11.    je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek. V případně nemožnosti vrácení dárku uhradí kupující prodávajícímu částku odpovídající jeho hodnotě v době přijetí.

12.    zboží, které zákazník vrací, nesmí být zasláno na dobírku, v takovém to případě nemusí prodávající zboží zaslané zákazníkem zpět na dobírku převzít.

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

YmMzMmI